BIDVMANCHESTERUNITEDCUP2014-KHUVỰCHÀNỘICasỹTuấnHưngthamgiathiđấutạiBIDVManchesterUnitedCup2014

BIDVMANCHESTERUNITEDCUP2014-KHUVỰCHÀNỘICasỹTuấnHưngthamgiathiđấutạiBIDVManchesterUnitedCup2014

BIDV Manchester United Cup 2014 sẽ tiếp tục diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) từ ngày 15/11/2014.