KếtthúcDNNghiLộc2019:TânvươngTháiLộcAnvàmùagiảiđặtkỳvọnglớnchotươnglai

Giải DN Nghi Lộc 2019 đã kết thúc bằng trận chung kết giữa FC Boong và Thái Lộc An. Một trận đấu mà Thái Lộc An đã thể hiện được sức mạnh vượt trội để lên ngôi xứng đáng.