Ông Trần Anh Tú: “futsal Việt Nam tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho World Cup”

Ông Trần Anh Tú: “futsal Việt Nam tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho World Cup”

Đến sáng ngày 17/6, tuyển Futsal Việt Nam đã hoàn thành việc cách ly 21 ngày tại TP.HCM. Trước đó, t