FCDuLịch–Chơi,vuivàtậnhưởng

Ngày trở lại với sân chơi HPL, bầu Tình quán triệt tư tưởng rất đơn giản với Du Lịch: Chơi, vui vẻ và tận hưởng niềm vui bóng đá.