Sagittarius số một của người Tây Ban Nha đã chính thức chuyển Betis!Phí chuyển nhượng 28,14 triệu euro liên kết Jasa Bola

Sagittarius số một của người Tây Ban Nha đã chính thức chuyển Betis!Phí chuyển nhượng 28,14 triệu euro [Liên kết Jasa Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 8: Thời gian vào thứ Tư này, Công ty mẹ của Câu lạc bộ Tây Ban Nha La Liga