Công Phượng, Văn Toàn được “bổ túc” trước khi lên đường sang Lào dự AFF Cup 2018

Công Phượng, Văn Toàn được “bổ túc” trước khi lên đường sang Lào dự AFF Cup 2018

Cuổi buổi tập chiều ngày 04/11, sau khi đã hoàn thành toàn bộ giáo án của ban huấn luyện, Công Phượn