TopcầuthủphủinổitiếngngườiNamĐịnh(phần1)

Nam Định là địa phương có truyền thống mạnh về bóng đá phong trào. Dưới đây là những cầu thủ gốc Nam Định đã và đang tạo dấu ấn trên các sân cỏ phủi.