Năm ngoái, nó vẫn bị trung đoàn ở châu Âu phá hủy trong năm nay!Premier League đã không quá đau khổ trong 5 năm.

Năm ngoái, nó vẫn bị trung đoàn ở châu Âu phá hủy trong năm nay!Premier League đã không quá đau khổ trong 5 nămWar Dang mùa này