pique

pique

Pique: ‘Có gan thì mang trung vệ hay nhất về đây, anh ta sẽ dự bị’【pique】:Xavi nói với Gerard