Qataq muốn biến World Cup thành sự kiện xanh, phát thải carbon thấp

Qataq muốn biến World Cup thành sự kiện xanh, phát thải carbon thấp

Qatar đã thiết kế và xây dựng 8 sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 có ý tưởng chủ đạo là tiêu t