Đặng Văn Lâm và bí quyết vượt qua nghịch cảnh để hóa người hùng

Đặng Văn Lâm và bí quyết vượt qua nghịch cảnh để hóa người hùng

Chú ơi, con làm được rồi!Vừa bước tới ngưỡng cửa, Đặng Văn Lâm đã reo lên, với chiếc Huy chương Vàng