Sau khi Wu Lei gia nhập 6 cá nhân bất bại của người Tây Ban Nha, cá nhân bất bại đã cắt 1 bàn, 1 trợ giúp, 1 trợ giúp, 1 để tạo điểm spbo spbo scor cm cm

Sau khi Wu Lei tham gia, người Tây Ban Nha có 6 cá nhân bất bại đã bị cắt 1 bàn, 1 trợ giúp, 1 trợ giúp, 1 để tạo ra một điểm [spbo live scre com]: thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 3: Mặc dù 3 điểm củaBàn tay trở thành 1 điểm, Wu Lei gia nhập, người Tây Ban Nha vẫn bất bại.Trong 6 vòng cuối cùng, 2 chiến thắng và 4 trận hòa thắng