2 suất đặc cách dự Champions League: Tranh cãi dữ dội và ‘cú twist’ của UEFA

2 suất đặc cách dự Champions League: Tranh cãi dữ dội và ‘cú twist’ của UEFA

Đề xuất này nằm trong dự án “cải tiến” Champions League bắt đầu từ mùa giải 2024/25. Hiểu một cách đ